wild fingering with love tunnel fucking.website
free xxx
sextop yaela vonk and kyla.

TIETOSUOJASELOSTE

Tammen Koru Oy / Tammi Jewellery on sitoutunut noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeistuksia sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin muun muassa mitä tietoja keräämme, mihin tarkoitukseen ja millä perusteella käsittelemme tietoja, kenelle voimme luovuttaa tietoja sekä miten tietojen käsittelyyn voi vaikuttaa. Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käytämme verkkosivullamme www.tammijewellery.com evästeitä.

Rekisterin nimi: Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä:

Tammen Koru Oy
Y-tunnus: 1669917-8
Lapinkatu 3
20740 Turku

Keräämme ja käsittelemme tietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi ja aina asiakkaan antamalla suostumuksella.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus on asiakassuhteiden ylläpitäminen sekä tietojen käyttäminen yhtiön tuotteiden ja palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa.

Rekisterin tietosisältö:

Yhtiön asiakkaiden itse antamat tiedot

  • Tunnistautumistiedot kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
  • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite
  • Maksutiedot, kuten laskutustiedot ja valittu maksutapa
  • Markkinointiviestiluvat ja -kiellot
  • Asiakaspalveluviestit
  • Muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot kuten asiakastyytyväisyys- ja kilpailuvastaukset

 Verkkosivujen käytöstä havainnoidut tiedot

  • Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet, palautukset ja maksut
  • Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot
  • Päätelaitteen tunnistetiedot
  • Verkkokauppatapahtumat

Analytiikan avulla johdetut tiedot

  • Selaus- ja ostotiedoista pääteltävät tuotesuositukset
  • Ostotiedoista päätellyt asiakasryhmittelyt ja kiinnostuksen kohteet
  • Ostotiedoista päätellyt kokotiedot kokosuositusten antamista varten

Mistä tiedot kerätään?

Saamme tiedot pääsääntöisesti asiakkaalta tai verkkosivujemme käyttäjältä rekisteröitymisen, tilauksen tai muun yhteydenoton kautta. Tietoja saadaan myös verkkosivujemme käytön yhteydessä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi voimme saada tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kolmansilta osapuolilta kuten viranomaisten julkisista rekistereistä tai yhteistyökumppaneiltamme (esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta).

Mihin tarkoitukseen ja millä perusteella käsittelemme tietoja?

Asiakassuhteen hoitaminen

   • Tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen
   • Asiakasviestintään
   • Asiakaspalveluun
   • Laskutukseen, saatavien valvontaan ja perintään
   • Kilpailujen ja arvontojen järjestämiseen
   • Asiakastyytyväisyys- ja muiden vastaavien kyselyiden järjestämiseen
   • Balmuirin lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen
   • Kirjanpito- ja muun pakottavan lainsäädännön noudattamiseen
   • Petosten ja väärinkäytösten havaitsemiseen ja tutkimiseen

 

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

   • Asiakaskokemuksen parantamiseen
   • Verkkosivujen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
   • Verkkosivujen kävijäliikenteen analysointiin ja tilastointiin
   • Sisällön kohdentamiseen ja personoimiseen
   • Asiakasryhmien luomiseen
   • Koko- ja tuotesuositusten tarjoamiseen

 

Markkinointitarkoitukset

   • Sähköiseen suoramarkkinointiin
   • Mainonnan kohdentamiseen

 

Asiakassuhteeseen liittyvien tietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Tammi Jewelleryn ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen. Voimme käsitellä tietoja myös rekisteröidyn suostumuksella esimerkiksi suoramarkkinointiin sekä kilpailujen ja asiakastyytyväiskyselyjen toteuttamiseksi.

Käsittelemme tietoja oikeutetun edun perusteella muun muassa liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden analysointiin ja kehittämiseen, suoramarkkinointiin liittyen sekä väärinkäytösten estämiseksi ja tutkimiseksi.

Tietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen etukäteen määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta ja mahdollisten lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan asiakkaalta ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä asiakas ilmoittaa meille.

Henkilötietoihin on pääsy vain Tammen Koru Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja asianmukaisesti. Henkilökuntaamme koskee vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisten tietojen hyväksikäytön kielto. Henkilötietojen käsittely järjestelmissämme vaatii salasanakirjautumista ja käyttöoikeuden saaneet henkilöt saavat käsitellä henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on yksittäisten tehtävien hoitamista varten tarpeellista.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen etukäteen määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan joutua säilyttämään kirjanpito-, kuluttaja- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeenkin.

Lisäksi säilytämme järjestelmien käytöstä kertyviä lokitietoja ja tietokantojen varmuuskopiota tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi lainsäädännön edellyttämän ajan.

Henkilötietojen luovuttaminen tai siirtäminen

Käytämme alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelyssä esimerkiksi säilytystä, analytiikkaa tai markkinointia varten. Käytämme näihin tarkoituksiin vain luotettuja yhteistyökumppaneita, joiden osalta varmistamme asianmukaisin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tammen Koru Oy:n yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa taikka jakaa tai myydä niitä eteenpäin.

Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi verkkokauppamme kuljetus- ja pankkialalla Posti, Matkahuolto ja Checkout Finland Oy. Esimerkiksi toimitusten mahdollistamiseksi osoite- ja yhteystietosi välittyvät logistiikasta vastaaville tahoille. Verkkokauppatapahtumista välittyy tietoa käyttämäämme sisältö- ja markkinointikohdennusjärjestelmään, johon vain meillä on pääsy. Maksutapahtuman yhteydessä maksutietosi kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta.

Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa rikosten selvittämiseksi, saatavien perimiseksi ja mahdollisten rikkomusten selvittämiseksi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoturva

Suojaamme henkilötietosi erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietoturvakeinoja. Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhtiön tietojärjestelmään, mikä on palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattu. Sähköisiin tietoihin pääsy on rajattu vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalista aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa. Luottamuksellinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.

Henkilötietoja käsittelevä henkilökuntamme on vaitiolovelvollinen ja tietoja käsittelevät ainoastaan ne nimetyt Tammen Koru Oy:n henkilöt ja luotettujen yhteistyökumppanien työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus tai muu vastaava uhka, josta voi aiheutua haitallisia vaikutuksia asiakkaidemme yksityisyydelle, tiedotamme siitä mahdollisimman pian asiakkaillemme ja valvontaviranomaisille soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin yhteyshenkilö:

Miia Saarikko
Tammen Koru Oy
Puh. 040 540 6923
tammijewellery (at) tammenkoru.fi

Evästekäytäntö

Tammi Jewellery –verkkosivustolla (www.tammijewellery.com) käytetään evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa päätelaitteelle. Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta eivätkä ne voi sisältää mitään haittaohjelmia tai viruksia.

Lisätietoja evästeistä löytyy Viestintäviraston sivuilta.

Evästeet sisältävät anonyymin, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme arvioida verkkosivujemme tavoitettavuutta ja tunnistaa verkkosivuillemme palaavat henkilöt. Evästeet ovat selainkohtaisia, eikä henkilöä voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Mikäli et rekisteröidy tai kirjaudu sisään verkkokauppaamme, tilaa tuotteita verkkokauppamme kautta tai saavu verkkosivuille asiakasviestimme kautta, sinua ei voida tunnistaa. Evästeiden avulla pystymme keräämään verkkosivujemme käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan paremmin toimivat verkkosivut

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja muista vastaavia seurantatekniikoita seuraavia tarkoituksia varten:

 • Ostoskorin toimintoihin
 • Asiakkaan tunnistamiseen ja kirjautumiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Verkkosivujemme toiminnan kehittämiseen
 • Verkkosivujemme kävijäliikenteen analysointiin ja tilastointiin
 • Sisällön personoimiseen
 • Markkinoinnin kohdentamiseen
 • Koko- ja tuotesuositusten tarjoamiseen

Voit itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön sekä sisällön ja mainonnan kohdentamiseen. Voit tyhjentää evästeet käyttämäsi laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste, jolla sinusta kerätään tietoa, vaihtuu. Sivulla on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämäsi laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta. Evästeiden poistaminen kokonaan käytöstä voi vaikuttaa verkkosivustomme toimivuuteen.

Voit estää verkkosivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan.

Oikeudet rekisterissä olevalle henkilölle

Asiakkaana sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus luonnollisesti vaatia tiedon korjaamista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista. Tällainen pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle mikäli katsoo että yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ajoittain. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Olennaisista muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaillemme ehtojen päivityksen yhteydessä sekä Verkkosivuillamme.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 15.11.2018.

additional reading tokyo hot busty aubrey kate on massage table. european babe gets licked. phim heo angelina valentine tattooed vixen. http://desigirlsfuckvidz.com